Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Sản Phẩm

Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ


Chúng tôi xin gửi đến bạn thông báo điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Vui lòng xem chi tiết khung giờ điều chỉnh ngay ở bảng dưới đây:

Asset Class Symbol Description Closure Period  (GMT +3) 
Metal XAGUSD Silver vs US Dollar / Spot Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:02 
XAUUSD Gold vs US Dollar / Spot Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:02 
XAUEUR Gold vs Euro / Spot Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:02 
Special Metal RKGCNH Chinese Kilo Gold vs Chinese Offshore Yuan / Spot Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:02 
Oil XTIUSD US Dollar vs Crude Oil Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:01 
XBRUSD US Dollar vs Brent Oil Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 03:01 
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar Thurs, Jul 04, 20:15 ~ Fri, Jul 05, 01:01 
Spot Index CFD JPN225 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
SP500 US SPX 500 Index Spot CFD Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
NAS100 US Tech 100 Index Spot CFD Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
HK50 Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
Futures CFD CL_2408, CL_2409 NYMEX Light Sweet Crude Oil Thurs, Jul 04, 21:30 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
NG_2408, NG_2409 CME Henry Hub Natural Gas Futures Thurs, Jul 04, 21:30 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
COIL_2409, COIL_2410 ICE Brent Crude Thurs, Jul 04, 20:30 ~ Fri, Jul 05, 03:00 
ES_2409 S&P 500 Stock Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
GC_2408, GC_2412, GC_2502 Gold Futures Thurs, Jul 04, 21:30 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
NQ_2409 E-mini NASDAQ 100 Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
SI_2409, SI_2412  Silver Futures Thurs, Jul 04, 21:30 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
YM_2409 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
HG_2409, HG_2412 COMEX Copper Futures Thurs, Jul 04, 21:30 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
M2K_2409 CME Russell 2000 Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
MES_2409 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
MNQ_2409 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
MYM_2409 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
RTY_2409 CME E-mini Russell 2000 Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 01:00 / Thurs, Jul 04, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 01:00 
XC_2409 CBOT Mini Corn Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
XK_2409 CBOT Mini Soybean Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
XW_2409 CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
ZC_2409 CBOT Corn Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
ZS_2409 CBOT Soybean Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
ZW_2409 CBOT Chicago SRW Wheat Futures Thurs, Jul 03, 21:20 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
VIX_2407, VIX_2408 CBOE Volatility Index Futures Wed, Jul 04, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 16:30 / Thurs, Jul 04, 18:30 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
VXM_2407, VXM_2408 CBOE Mini Volatility Index Futures Wed, Jul 03, 20:15 ~ Thurs, Jul 04, 16:30 / Thurs, Jul 04, 18:30 ~ Fri, Jul 05, 16:30 
Equities CFD US Equities CFD  US Stock CFDs Thurs, Jul 03, 20:00 ~ Fri, Jul 05, 16:30 

Xin lưu ý: 

  • Thời gian được tính theo múi giờ GMT+3.  
  • Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Do đó, hãy kiểm tra xem bạn có cần điều chỉnh thủ công hay không. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi. 

Chia sẻ với:

Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Sản Phẩm

Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ

Thông tin điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ vào 04/07/2024.

2024-7-1 | Thông Báo Sản Phẩm

Nâng Cấp Mức Đòn Bẩy cho Cặp Tiền Tệ SGD 

Thông báo mới nhất về mức đòn bẩy của các cặp tiền tệ mệnh giá SGD.

2024-6-10 | Thông Báo Sản Phẩm