Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Sản Phẩm

Doo Prime Thông Báo Điều Chỉnh Chia Tách Cổ Phiếu của Tập Đoàn NVIDIA 


Doo Prime xin thông tin đến bạn rằng Tập đoàn NVIDIA (NVIDIA) đã thông báo chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024

Lúc này, 1 cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu và giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo xu hướng giảm sao cho tỷ lệ thuận với việc chia tách. 

Vì sản phẩm cổ phiếu CFD của Tập đoàn NVIDIA (#NVIDIA) do Doo Prime cung cấp đến từ cổ phiếu của công ty tương ứng trên Sàn Giao Dịch, công ty sẽ có điều chỉnh phù hợp với kế hoạch chia tách.  

Đối với bất kỳ vị thế nào của chứng khoán Hoa Kỳ còn nắm giữ sau ngày đóng cửa vào 10 tháng 6 năm 2024, số lượng lô còn lại và giá mở cửa sẽ được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ chia tách là 10:1. Ngoài ra, mọi khoản lãi và lỗ thả nổi của các lệnh giao dịch đang diễn ra sẽ không thay đổi. 

Thông tin chi tiết về đợt điều chỉnh này như sau: 

Công Ty Đã Niêm Yết Ở Hoa Kỳ 
Mã Giao Dịch Sản Phẩm Quyết Sách Công Ty Thời Điểm Có Hiệu Lực 
NVIDIA Cổ Phiếu CFD Tập Đoàn NVIDIA 10 : 1 10 tháng 6 năm 2024 

Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách thức chia tách cổ phiếu 10:1 tác động ra sao đối với vị thế giao dịch của bạn: 

Cổ Phiếu CFD của Tập Đoàn NVIDIA 
Chia Tách Thời Gian Loại Giao Dịch Số Cổ Phiếu Giá Mở Cửa 
Trước Khi Chia Tách Trước 10/06/24 Mua/Bán 10 1.00 
Sau Khi  Chia Tách Sau 10/06/24 Mua/Bán 100 0.10 

Xin vui lòng lưu ý: 

Tất cả các lệnh đang chờ xử lý đối với cổ phiếu NVIDIA sẽ được hủy trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa vào ngày 10 tháng 6 năm 2024. 

Thời gian nêu trên được tính theo giờ của máy chủ (GMT +3). 

Thông tin trên có thể thay đổi ngay sau đó, và chỉ mang tính chính xác ngay tại thời điểm đăng bài. 

Chia sẻ với:

Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Sản Phẩm

Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ

Thông tin điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ vào 04/07/2024.

2024-7-1 | Thông Báo Sản Phẩm

Nâng Cấp Mức Đòn Bẩy cho Cặp Tiền Tệ SGD 

Thông báo mới nhất về mức đòn bẩy của các cặp tiền tệ mệnh giá SGD.

2024-6-10 | Thông Báo Sản Phẩm