Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Quan Trọng

Kế Hoạch Nâng Cấp Máy Chủ MT4 Live 4 và Live 5


Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch nâng cấp máy chủ MT4 Live 4 và Live 5 vào ngày 19 tháng 06 năm 2024.  

Trong quá trình nâng cấp, các giao dịch, đặt lại mật khẩu tài khoản, điều chỉnh đòn bẩy và chức năng nạp tiền trên máy chủ Live 4 và Live 5 sẽ tạm thời bị ngưng hoạt động.  

Bạn có thể tiếp tục đăng nhập và giao dịch trên máy chủ Doo Prime MT4 Live 4 và Live 5 bắt đầu từ ngày 01 tháng 07, 2024. Bản nâng cấp này sẽ chỉ ảnh hưởng đến máy chủ Live 4 và Live 5; tất cả các máy chủ khác sẽ vẫn hoạt động bình thường.  

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này và chân thành cảm ơn sự thông cảm của bạn. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc thắc mắc cần trợ giúp về vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Hỗ Trợ của chúng tôi. 

Chia sẻ với:

Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Bảo trì sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2024 và ngày 27 tháng 7 năm 2024, từ 13:00 đến 14:00 (GMT +8).

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Cập Nhật MT4 Live 5: Lưu Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo kế hoạch cho Máy chủ MT4 Live 5 vào ngày 20 tháng 07, 2024. Thời gian bảo trì từ 10:00 AM đến 10:00 AM ngày hôm sau (GMT +8). 

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Quan Trọng