Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Cập Nhật Máy Chủ MT4 Live 1


Vào ngày 22 tháng 6 năm 2024, chúng tôi đã hoàn tất quy trình nén dữ liệu lệnh giao dịch trên máy chủ MT4 Live 1 với mục đích nâng cao hiệu suất máy chủ. Bản cập nhật này sẽ tác động đến tất cả các lệnh giao dịch được đặt trước ngày 1 tháng 10 năm 2023.  

Sau đây là những điều mà bạn cần biết:  

  1. Các Lệnh Đã Lưu Trữ: Các lệnh trước đây bây giờ sẽ xuất hiện dưới dạng lệnh “Đã lưu trữ”. Chúng sẽ được gắn nhãn “Đã lưu trữ” với lưu ý “Nén Lệnh Giao Dịch”.  
  1. Tổng Quan Lãi và Lỗ: Lãi và lỗ của các lệnh được lưu trữ này là tổng cộng của tất cả các lệnh đã nén trước đây của bạn.  
  1. Số Dư Tài Khoản: Hãy yên tâm rằng các lệnh đã lưu trữ trên sẽ không gây ảnh hưởng đến số dư tài khoản gần nhất, vốn chủ sở hữu hoặc mức ký quỹ hiện tại trong tài khoản MT của bạn.  
  1. Ngày Đặt Lệnh: Để tránh mọi nhầm lẫn có thể xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngày đặt và đóng lệnh đã lưu trữ thành ngày 30 tháng 9 năm 2023.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc thắc mắc cần trợ giúp về vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Hỗ Trợ của chúng tôi.  

Cảm ơn bạn đã chọn Doo Prime là đối tác giao dịch tin cậy của mình.  

Chia sẻ với:

Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Bảo trì sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2024 và ngày 27 tháng 7 năm 2024, từ 13:00 đến 14:00 (GMT +8).

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Cập Nhật MT4 Live 5: Lưu Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo kế hoạch cho Máy chủ MT4 Live 5 vào ngày 20 tháng 07, 2024. Thời gian bảo trì từ 10:00 AM đến 10:00 AM ngày hôm sau (GMT +8). 

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Quan Trọng