Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Điểm Thưởng Trong Doo Prime Rewards Mall


Chia sẻ với:

Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Điểm Thưởng Trong Doo Prime Rewards Mall

Doo Prime thông báo thực hiện các điều chỉnh về cơ chế tích luỹ Điểm Thưởng trong khuôn khổ chương trình Doo Prime Rewards Mall.

2023-3-22 | Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Của Chỉ Số Giao Ngay Khu Vực Đồng Euro

Doo Prime xin trân trọng thông báo điều chỉnh giờ giao dịch của một số chỉ số giao ngay trong khu vực đồng Euro.

2023-2-17 | Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Về Thời Gian Xử Lý Lệnh Rút Tiền Trong Những Ngày Nghỉ Lễ

Doo Prime kính gửi quý khách hàng thông báo về thời gian xử lý lệnh rút tiền trong thời gian nghỉ lễ.

2022-12-21 | Thông Báo Sản Phẩm