Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển


Chúng tôi xin gửi đến bạn thông báo điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào ngày 15 tháng 7 năm 2024

Vui lòng tham khảo lịch giao dịch mới được cập nhật cho ngày lễ này. 

Loại Tài SảnChỉ Số Giao DịchThời Gian Đóng Cửa (GMT+3) 
Futures CFD N225_2409 Nikkei 225 Futures CFD 23:30 thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 đến 03:00 thứ Ba, ngày 16 tháng 7
N225M_2408 Nikkei 225 Mini Futures CFD 23:30 thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 đến 03:00 thứ Ba, ngày 16 tháng 7
N225M_2409 

Xin lưu ý: 

  • Thời gian được tính theo múi giờ GMT+3.  
  • Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Do đó, hãy kiểm tra xem bạn có cần điều chỉnh thủ công hay không. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. 

Chia sẻ với:

Thông Báo Sản Phẩm

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Sản Phẩm

Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ

Thông tin điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ vào 04/07/2024.

2024-7-1 | Thông Báo Sản Phẩm

Nâng Cấp Mức Đòn Bẩy cho Cặp Tiền Tệ SGD 

Thông báo mới nhất về mức đòn bẩy của các cặp tiền tệ mệnh giá SGD.

2024-6-10 | Thông Báo Sản Phẩm