Search Mark
Trang chủ / Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Nén Lệnh Máy Chủ Live 6


Để nâng cao trải nghiệm giao dịch của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo lịch trình trên máy chủ MT4 Live 6 vào ngày 29 tháng 6 năm 2024, từ 10:00 đến 23:00 (GMT +8). Quá trình này bao gồm việc nén dữ liệu được thông báo ngày 1 tháng 10 năm 2024. 

Xin lưu ý, việc nén dữ liệu sẽ chỉ ảnh hưởng tới dữ liệu lịch sử lệnh của khách hàng MT4 Live 6. Cổng Thông Tin Khách Hàng Doo Prime sẽ không bị ảnh hưởng và khách hàng có thể truy cập tất có dữ liệu lệnh bằng cách đăng nhập vào Cổng Thông Tin Khách Hàng Doo Prime

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng. 

Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Doo Prime. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. 

Chia sẻ với:

Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Lịch Bảo Trì Hệ Thống

Bảo trì sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2024 và ngày 27 tháng 7 năm 2024, từ 13:00 đến 14:00 (GMT +8).

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Cập Nhật MT4 Live 5: Lưu Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo kế hoạch cho Máy chủ MT4 Live 5 vào ngày 20 tháng 07, 2024. Thời gian bảo trì từ 10:00 AM đến 10:00 AM ngày hôm sau (GMT +8). 

2024-7-17 | Thông Báo Quan Trọng

Thông Báo Điều Chỉnh Giờ Giao Dịch Cho Ngày Của Biển

Điều chỉnh giờ giao dịch theo Ngày Của Biển tại Nhật Bản vào 15.07.2024!

2024-7-9 | Thông Báo Quan Trọng