ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และผลกระทบ แนวโน้มจะเป็นอย่างไร? - อัปเดตข่าวการลงทุนกับ Doo Prime
หน้าแรก > การวิเคราะห์ข้อมูล > บทความวิเคราะห์ตลาด > ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และผลกระทบ แนวโน้มจะเป็นอย่างไร?

การจ้างงานนอกภาคการเกษตรคืออะไร? 

นักลงทุน และนักเทรดหลายคนนั้นจะมองหาตัวชีนำทางเศรษฐกิจที่สร้างความผันผวนของตลาดการเงิน (Financial Market) โดยตัวชี้วัดมีโอกาสที่จะทำให้นักลงทุน และนักเทรดหลายคนนั้นใช้โอกาสในการวิเคราะห์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยการการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) นั้นครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานรายเดือน โดยจะมีการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด และมีแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง 

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร เป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่ประกาศทุกๆ วันศุกร์แรกของแต่ละเดือน ซึ่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ หรือ GDP  

การวิเคราะห์ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

มาดูวิธีวิเคราะหดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

  1. ข้อมูลในแดนบวกของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพราะหมายถึงจำนวนงานที่มากขึ้น และเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้นักลงทุน และนักเทรดคู่สกุลเงิน Forex สามารถคาดการณ์ได้ว่าหากจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง 100,000 ตำแหน่งต่อเดือนก็จะช่วยกระตุ้นการขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเวลาเดียวกัน 
  1. ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นสามารถบ่งชี้ และทำให้นักเทรดสามารถรับทิศทางในการลงทุนได้ หากอัตราการว่างงานลดลงค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นส่งผลเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่หากอัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้น และอัตราการจ้างงานน้อยลงเหล่านักเทรดก็สามารถเลือกที่จะลงทุนค่าเงินสกุลอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงนั้น 
  1. ข้อมูลของเงินเดือนที่ลดลงนั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อัตราการว่างงานที่มากขึ้น และการจ้างงานที่ลดลงนั้นเป็นสัญญาณลบสำหรับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ จากการรายงานของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแสดงให้เห็นว่าหากช่วงไหนมีการจ้างงานลดลงต่ำกว่า 100,000 ตำแหน่งจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในช่วงแดนลบดังนั้นในช่วงนนั้นนักเทรดควรจะลงทุนสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและตลาดอย่างไร 

จากข้อมูลข้างตนเราจะเห็นได้ว่าดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นสามารถชี้เห็นแนวโน้มตลาดของคู่สกุลเงิน Forex และนำไปสู่ผลกระทบต่อการซื้อขาย Forex โดยรวม 

โดยข้อมูลของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นเชื่อมโยง และใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโดยเมื่ออัตราจ้างงานมากขึ้น เศรษฐกิจก็มีอัตราที่เติบโตมากขึ่้น และผู้บริโภคก็มีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้น 

มากไปกว่านั้นข้อมูลของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรยังเชื่อมโยง และกระทบต่อคู่สกุลเงินหลักทั้งหมดรวมถึง EUR/USD, USD/JYP, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF เป็นต้น 

เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น การลงทุนกับทองคำจึงปลอดภัยเนื่องจากมูลค่าของทองคำ และเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์แบบผกผัน ในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์นั้นไม่ดีเท่าที่ควรเหล่านักเทรดก็สามารถเปลี่ยนมาลงทุนกับทองคำได้ในช่วงเวลานั้น 

ในขณะเดียวกันดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเชิงบวกก็สามารถสนับสนุนราคาทองคำได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถคาดการณ์ราคาทองคำได้ตามข้อมูลของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

ผลกระทบของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่อแนวโน้มตลาด 

นักวิเคราะห์ นักเทรด และนักลงทุน สามารถศึกษาผลลัพธ์ของ ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร แสดงให้เห็นว่าเกิดอัตราที่ผกผันมาก 

จากการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2565 (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565) แนวโน้มโดยรวมของ GBP/USD นั้นอยู่ในแดนลบ 

โดยทิศทางและแนวโน้มของ GBP นั้นตอนแรกยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในแนวโน้มแดนลบ แต่หลังจากการประกาศข้อมูลของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคม GBP ก็อยู่ในแดนลบ และค่าเงินก็อ่อนตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคมนั้นมีผลต่อแนวโน้มในตลาดอย่างชัดเจน 

ในวันท่ี 6 พฤษภาคมที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในแดนลบ และอ่อนแอลงรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของ Fed ก็สูงขึ้นแสดงให้เห็นผลกระทบด้านลบของการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินแข็งขึ้น และความต้องการทองคำก็ลดลง 

และในวันที่ 1 เมษายน 2565 ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นมีจำนวนที่สูงขึ้นกว่าเดือนมีนาคม แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตอยู่ในแดนบวก และส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และเงินยูโรอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ 

แนวโน้มในอนาคต 

ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2565 นั้นเพิ่มขึ้น 390,000 ตำแหน่งถึงแม้ว่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2564 โดยในเดือนหน้าไปมีการปรับจาก 325,000 ตำแหน่งให้มาก 436,000 ตำแหน่ง 

ด้วยเหตุผลนี้ดัชนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) นั้นได้ขยับขึ้นใกล้ในระดับ 29 จุด โดยมูลค่าที่คาดการณ์สำหรับรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 310,000 โดยปรับมูลค่าเดิมเป็น 436,000 ตำแหน่ง  

การแจ้งข้อมูลดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นสามารถเป็นตัวชี้วัดในนักเทรดสามารถวิเคราะหืและเก็งกำไรจากทิศทางของข้อมูล รายงานของดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจการซื้อขายได้ 

ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัดมากมาย แต่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อัตราการว่างงานนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่นักเทรดทุกคนควรศึกษาไว้ 

สามารถอ่านรายงานดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และการอัพเดตบน DooPrimeNews.com เพื่อสามารถวางแผนการลงทุนของคุณได้ 
 

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง  
การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดสร้างการสูญเสียหรือขาดทุนได้ อีกทั้งผลการลงทุนในอดีตไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จหรือผลกำไรในการลงทุนได้ ก่อนทำธุรกรรมใดๆ กับเรา โปรดอ่านและเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายในเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนหากมีข้อสงสัยในการลงทุน ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ  
ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และสำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำ ข้อเสนอ หรือคำเชิญในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีการอ้างอิงหรือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือสถานะทางการเงินของผู้รับรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การอ้างอิงถึงประสิทธิภาพในอดีตของเครื่องมือทางการเงิน ดัชนี หรือพอร์ตการลงทุนไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต Doo Prime ไม่รับรองและรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดง และ Doo Prime ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ขาดทุน หรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ Doo Prime ไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง กำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการลงทุนส่วนบุคคล  

แชร์ไปที่

ลงทุนระดับโลกสบายๆ ง่ายในคลิกเดียว

ลงทะเบียน
Trade glod and Sliver on Doo Prime Doo Prime provides mainstream index futures and commodity futures around the world Doo Prime provide over 300 the most popular US and Hong Kong stock cfd products